1967_340_072
Prijem Mahmuda Rijada, ministra inostranih poslova UAR

Komentari