Me?unarodna izlo?ba lova i ribolova: u jugoslovenskom paviljonu i u paviljonu "Crvene zastave"