1967_342_015
Sve?ana sednica CK SKH povodom 30. godi?njice osnivanja KP Hrvatske i dolaska Josipa Broza Tita na ?elo Komunisti?ke partije: govor Josipa Broza Tita