1953_023_153
Defile u?esnika manevara i ru?ak u Domu JNA u Zagrebu

Dodatne informacije
Komentari