1968_353_195
Poseta Pakistanu: dolazak u Kara?i i susret sa predsednikom Ajubom Kanom

Dodatne informacije
Komentari