Prijem Kemala Džumblata, generalnog sekretara socijalističke partije Libana