1953_025_124
Prijem Kemala Džumblata, generalnog sekretara socijalističke partije Libana

Dodatne informacije
Komentari