1954_027_040
Boravak u Ankari u toku zvani?ne posete Turskoj: poseta Vojnoj akademiji

Dodatne informacije
Komentari