1954_027_129
Boravak u Istanbulu tokom zvani?ne posete Turskoj: ru?ak kod guvernera Istanbula g. Gekaja u "Emirgam Ke?ki"

Dodatne informacije
Komentari