1969_402_099
Na terasi hotela "Una" u Biha?u, sa kajaka?ima, sa Lucijom Rukavinom, majkom narodnog heroja Ante Rukavine i posmatranje slapova Une

Dodatne informacije
Komentari