Prijem predsednika Svetskog jevrejskog kongresa, Nahuma Goldmana