1970_439_033
Prijem predsednika Svetskog jevrejskog kongresa, Nahuma Goldmana

Komentari