1970_439_035
Prijem predsednika Svetskog jevrejskog kongresa, Nahuma Goldmana

Komentari