Plovidba "Galebom" do Indije: sa službenicima i osobljem jugoslovenske ambasade u Kairu