1954_35_032
Plovidba "Galebom" do Indije: sa službenicima i osobljem jugoslovenske ambasade u Kairu

Dodatne informacije
Komentari