1954_35_030
Plovidba "Galebom" do Indije: sa slu?benicima i osobljem jugoslovenske ambasade u Kairu

Dodatne informacije
Komentari