1971_482_115
Sve?ana ve?era, koju je u Domu armije u Sarajevu priredio savezni sekretar za narodnu odbranu, general armije Nikola Ljubi?i?: dolazak