1972_484_088
Jovanka Broz prilikom kumovanja brodu "Berge-Istra" izgra?enom za norve?kog brodovlasnika Sigvala Bergesena u brodogradili?tu "Uljanik" u Puli