1955_39_073
Boravak u Rangunu, prilikom zvani?ne posete Burmi: sve?ana ve?era kod predsednika vlade U Nua i predaja poklona

Dodatne informacije
Komentari