1955_043_135
Prijem po?asnog predsednika Svetske federacije biv?ih boraca, Vensana Oriola i njegove supruge, predaja odlikovanja i poklona i ru?ak