1955_045_013
Prva poseta članova delegacije Sovjetskog Saveza predsedniku Titu u Belom dvoru

Komentari