1955_045_019
Prva poseta članova delegacije Sovjetskog Saveza predsedniku Titu u Belom dvoru

Komentari