1975_579_070
?estitke za Prvi maj od strane rukovodilaca SR Srbije i Beograda u Belom dvoru