1975_579_071
?estitke za Prvi maj od strane rukovodilaca SR Srbije i Beograda u Belom dvoru