1976_626_0105
Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: ispra?aj na aerodromu "Katunajake" u Kolombu i odlazak iz ?ri Lanke