1976_626_0109
Peta Konferencija nesvrstanih zemalja: ispra?aj na aerodromu "Katunajake" u Kolombu i odlazak iz ?ri Lanke