1955_51_0221
Na putu za Asmaru: do?eci du? puta, dolazak u Debre Sije, dolazak u Desije; u razgovoru sa carem u rezidenciji u Desijeu; poklon za prestolonaslednika