1955_1956_52_0042
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: prijem ?efova diplomatskih misija u palati Abdine