1955_1956_52_0043
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: prijem ?efova diplomatskih misija u palati Abdine