Prijem saveznog sekretara za narodnu odbranu, generala Nikole Ljubičića, sa saradnicima na Brionima