Prijem saveznog sekretara za narodnu odbranu, generala Nikole Ljubi?i?a, sa saradnicima na Brionima