1977_650_183
Prijem saveznog sekretara za narodnu odbranu, generala Nikole Ljubi?i?a, sa saradnicima na Brionima

Dodatne informacije
Komentari