1977_650_181
Prijem saveznog sekretara za narodnu odbranu, generala Nikole Ljubičića, sa saradnicima na Brionima

Dodatne informacije
Komentari