1977_661_090
Sve?ani do?ek predsednika SR Rumunije, Nikolae ?au?eskua u Kusjaku kod Negotina

Komentari