1977_661_092
Sve?ani do?ek predsednika SR Rumunije, Nikolae ?au?eskua u Kusjaku kod Negotina

Komentari