1978_666_105
Dolazak u hotel "Libertas", na ve?eru koju je priredio predsednik SO Dubrovnik Rudi Jeli?