1978_666_111
Dolazak u hotel "Libertas", na ve?eru koju je priredio predsednik SO Dubrovnik Rudi Jeli?