1978_668_155
Prijem predsednika Narodne skup?tine DR Nema?ke Horsta Sindermana u Kara?or?evu

Komentari