1978_668_159
Prijem predsednika Narodne skup?tine DR Nema?ke Horsta Sindermana u Kara?or?evu

Komentari