1978_673_034
Ru?ak u ?ast Edvarda Gjereka u Beloj vili: dolazak Edvarda Gjereka i pozdravljanje sa zvanicama