1979_701_179
Prijem Roberta Maknamare, predsednika Me?unarodne banke za obnovu i razvoj, na Vangi, u ?etnji i na ru?ku