Kraće zadržavanje u Šenonu, na povratku sa VI Konferencija nesvrstanih