Kra?e zadr?avanje u ?enonu, na povratku sa VI Konferencija nesvrstanih