1979_703_0093
Kraće zadržavanje u Šenonu, na povratku sa VI Konferencija nesvrstanih

Dodatne informacije
Komentari