1979_703_0095
Kraće zadržavanje u Šenonu, na povratku sa VI Konferencija nesvrstanih

Dodatne informacije
Komentari