1955_1956_52_0110
Boravak u Kairu u toku posete Egiptu: predaja odlikovanja predsedniku Naseru i egipatskim funkcionerima, razmena poklona, na ve?eri u palati Kubeh