1980_708_077
Sahrana predsednika Tita: odavanje po?te predsedniku Titu ispred Ku?e cve?a