1974_566_145
IX kongres Socijalisti?ke omladine Jugoslavije u Domu sindikata: otvaranje Kongresa