1974_566_146
IX kongres Socijalisti?ke omladine Jugoslavije u Domu sindikata: otvaranje Kongresa