Prijem akreditiva od novog poslanika Holandije G.E. barona Itersuma