1956_64_018
Prijem akreditiva od novog poslanika Holandije G.E. barona Itersuma

Dodatne informacije
Komentari