1956_64_019
Prijem akreditiva od novog poslanika Holandije G.E. barona Itersuma

Dodatne informacije
Komentari